Useful phrases AIRPORT – Důležité fráze LETIŠTĚ

Představujeme Vám dnes slovní zásobu, která se Vám bude hodit na letišti.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Airport – Letiště

Departures – Odlety

Check-in desk – Odbavovací přepážka

 

Co všechno můžete slyšet u odbavování:

Your ticket and passport, please. – Vaši letenku a pas, prosím.

Hand luggage. – Příruční zavazadlo.

Do you want a window seat or an aisle seat? – Chcete sedadlo u okna nebo v uličce?

Here is your boarding card. – Zde je Váš palubní lístek.

Have a good flight. – Příjemný let.

 

Údaje na tabuli s odlety:

Departures board – Tabule s odlety

Boarding gate 6. – Probíhá nástup do letadla u brány 6.

Last call gate 6. – Poslední výzva pro cestující, brána 6.

Check-in desk 32. – K odbavení u přepážky 32.

Delayed. – Zpožděno.

 

Co potřebujete v letadle:

Fasten your seat belt. – Připoutejte se.

Please, remain seated. – Zůstaňte, prosím, sedět.

Take off. – Vzlétnout.

Land. – Přistát.

 

Když opouštíte letiště:

Go through the passport control. – Projít pasovou kontrolou.

Collect your luggage from baggage reclaim. – Vyzvednout si zavazadla ze zavazadlového prostoru.

Go through customs. – Projít celní kontrolou.

Leave the terminal. – Opustit terminál (letiště).