Pozdravy – Greetings

Chceme Vám představit základní pozdravy v angličtině a jejich využití.

Na začátku konverzace, při setkání

 

Hello8 bubbles

univerzální, neutrální

(variantou jen hovorové „Hi“ – čteme jako <haj>)

doba použití: kdykoli během dne

 

Good morning

(popř. neformálně jen „Morning“)

doba použití: ráno cca do 12 hodin, resp. před obědem

 

Good afternoon

(popř. jen neformálně „Afternoon“)

doba použití: od cca 12 hodin, resp. po obědě

 

Good evening

(popř. jen neformálně „Evening“)

doba použití: od cca 18hodin

 

 

Na konci, při loučení

 

Goodbye

(popř. jen neformálně „Bye“, „Bye bye“)

doba použití: kdykoliv.

 

Good night

(popř. jen neformálně „Night“)

doba použití: zejména na konci večera, večírku, před odchodem domů.