Jak se naučit mluvit? Co konverzace?

 

V nabídce většiny jazykových škol v dnešní době je výuka konverzační metodou, jsou nabízeny různé komunikační kurzy nebo kurzy zajišťující schopnost se domluvit.

01

Možná Vás napadá, jaký je rozdíl mezi jednotlivými metodami, které právě žádanou schopnost domluvit se naučí, kterou zvolit ve Vašem konkrétním případě nebo která je jak efektivní.

Volná konverzace je způsob, kdy lektor nechá konverzovat studenty mezi sebou na libovolné, popř. určené téma. Také může položit otázku a čeká, kdo se chopí odpovědi. Takováto forma je vhodná pouze pro „rozmluvené“ či pokročilejší studenty, protože u většiny méně pokročilých nebo bázlivějších studentů spíše prohlubuje stres z mluvení.

Konverzační cvičení pomocí drilu jsou založena na tom, že studenti několikrát za sebou opakují jednu frázi, jednu gramatickou strukturu nebo určitý jazykový jev, buď ve stále stejné nebo v obměněné podobě. Jde o to zafixovat si danou látku ve správném tvaru. Tato metoda je velmi důležitá a efektivní pro naučení se nových znalostí, zejména u začátečníků, ale i pokročilých. Bezpochyby má své místo i u moderních směrů výuky jazyka, neměla by však tvořit velkou část vyučovací hodiny, je dobré ji využívat jako pomůcku.

U přímé metody výuky jazyka se využívá řízená konverzace. Řízená konverzace je založena na tom, že studentovi jsou odpovědi na lektorovy otázky předem známé, neboť je již dříve slyšel právě od lektora při představování nové slovní zásoby či nových gramatických struktur. Student tedy ví, jak má odpovědět, a pokud si ještě není úplně jistý, tak mu lektor napoví, popř. přeříká odpověď současně s ním.

Tato metoda využívá toho, že to, co jednou či několikrát vyslovíme, si mnohem lépe pamatujeme a pak jsme schopni využít i v jiných situacích než je „zkušební“ prostředí výukové lekce. Při prvním seznámení je fráze pro studenta neznámá, příště si třeba vzpomene, že už ji někdy slyšel, při další hodině je schopen frázi říct společně s lektorem a při další příležitosti už řekne větu úplně sám. Stres z mluvení je prakticky nulový, protože vždycky je tu lektor, který Vám v případě neznalosti s frází pomůže.

Efektivita této metody je maximální, protože pracuje na několika úrovních:

1. Postupným zvykáním si a pomocí od lektora odbourává strach z mluvení.

2. Opakováním frází a gramatických struktur odpadá nutnost memorování a zvyšuje se množství zapamatovaného učiva, není nutná důkladná domácí příprava.

3. Neustálou „akčností“ velkou rychlostí udržuje pozornost a motivaci studentů.

4. Zaměřením na komunikaci splňuje požadavky na přirozené způsoby rozvíjení schopnosti domluvit se (cílem není učit se O TOM, jak mluvit, ale PŘÍMO mluvit).

5. JE ZÁBAVNÁ 🙂

preview

Tento způsob výuky je vhodný pro většinu úrovní, protože náročnost učiva je přizpůsobena tomu, zda se jedná o začátečníky či pokročilé – pro začátečníky jsou určeny krátké, jednoduché, spíše „drilovací“ otázky, přičemž pokročilým jsou nabízeny dlouhá souvětí a složité konstrukce, vyžadující vyspělejší vyjadřovací schopnosti.

Přejeme hodně úspěchů ve Vašich konverzacích 🙂