Co je to ten „Společný evropský referenční rámec?“

V dnešní době je už běžné označování jazykové úrovně podle SERR nebo-li Společného evropského referenčního rámce (celý název v angličtině zní Common European Framework of Reference for Languages = CEFR).718315 2-01

SERR byl vypracován Radou Evropy a slouží k určení úrovně cizího jazyka, na které se student nachází. Důvodem vytvoření tohoto rámce byla zejména snaha o sjednocení směrnic, jazykových zkoušek, učebnic apod. v rámci celé Evropy, ale také lepší orientace v úrovních jednotlivých studentů.

 

V rámci SERR máme 3 stupně: A, B, C, rozdělené vždy do dvou podstupňů: 1 a 2, celkově tedy 6 úrovní.

Úplní začátečníci jsou označováni počátečním stupněm A0.

Úroveň A odpovídá uživatelům základů jazyka, přičemž na A2 se studenti obvykle dostanou po 180 až 200 hodinách jazyka.

Na úrovni B jsou studenti označeni jako samostatní uživatelé, u B1 po 350 – 400 hodinách jazyka, u B2 500 – 600.

Studenti na úrovni C jsou již zkušení uživatelé po 700 – 800 hodinách výuky u C1, resp. 1000 – 2000 u C2.

 

Pro každého našeho studenta na konci kurzu nebo kdykoli v průběhu rádi vyhotovíme certifikát s vyznačením jazykové úrovně podle SERR.

 

Chcete si vyzkoušet, na které úrovni se nacházíte? Mrkněte na tabulku sebehodnocení níže! Lze otevřít jako pdf zde: Europass – European language levels – Self Assessment Grid

SERR sebe

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – Stupnice pro sebehodnocení