Archiv měsíce: Červen 2016

Co je to ten „Společný evropský referenční rámec?“

V dnešní době je už běžné označování jazykové úrovně podle SERR nebo-li Společného evropského referenčního rámce (celý název v angličtině zní Common European Framework of Reference for Languages = CEFR). SERR byl vypracován Radou Evropy a slouží k určení úrovně cizího jazyka, na které se student nachází. Důvodem vytvoření tohoto rámce byla zejména snaha o...